Skip to Content

Candida albicans

Candida Albicans, nieuwe inzichten

Candida albicans is een gist dat bij veel personen op de slijmvliezen van de mond en de geslachtsorganen en in de darmen voorkomt. Candida staat jaren in de belangstelling van de natuurgeneeskunde en is lange tijd een omstreden diagnose geweest. Hedendaagse inzichten geven aan dat Candida-soorten wel een negatieve invloed op de gezondheid kunnen uitoefenen, maar dat dit niet gebeurt door een infectie in het gehele lichaam te veroorzaken.

Candida is een bijzonder micro-organisme, dat onder een aantal omstandigheden kan leiden tot activatie van het immuunsysteem van huid en slijmvliezen. De hierop volgende verstoring van het darmslijmvlies en vicieuze cirkel van ontstekingsreacties kan leiden tot meerdere langdurige gezondheidsproblemen, die niet tot de darm beperkt hoeven te zijn. Candida Albicans kan leiden tot een verhoogde doorlaatbaarheid van het darmslijmvlies.

Wanneer gekeken wordt naar het voorkomen van antilichamen tegen diverse schimmels bij mensen, valt op dat meestal afweereiwitten worden geproduceerd die reageren met antigenen van Candida, maar tegelijkertijd ook met bakkersgist. Het bestaan van een dergelijke kruisreactiviteit tussen Candida en bakkersgist heeft belangrijke consequenties. Wanneer er namelijk sprake is van een kolonisatie met Candida en een verstoorde darmbarrière zullen antilichamen tegen Candida ook reageren op het bakkersgist, en tot een ontstekingsreactie leiden.

Het vermogen van Candida om zich onder bepaalde omstandigheden te hechten aan het darmslijmvlies en vervolgens dit te beschadigen en binnen te dringen, de kruisreactiviteit met bakkersgist en sterke antigene eigenschappen kunnen het daarom moeilijk, tot onmogelijk, maken voor het lichaam om het slijmvlies te genezen en de vicieuze cirkel van beschadiging te doorbreken. Dit wordt ook wel verhoogde darmdoorlaatbaarheid of lekke-darm syndroom genoemd, wat een correcte omschrijving is van het probleem.

Wanneer gekeken wordt naar het effect van Candida op andere gezondheidsproblemen valt op dat met name bij een spastische darm (IBS), de ziekte van Crohn en eczeem onderzoeken bekend zijn die duiden op een negatieve rol van Candida bij deze ziektebeelden. Bij de ziekte van Crohn is er sprake van beschadiging van het slijmvlies van vooral de dunne darm. Bij deze groep wordt vaker een verhoogde hoeveelheid antilichamen tegen Candida en/of bakkersgist gevonden. Door de kruisreactiviteit tussen Candida en het veel in de voeding voorkomende bakkersgist wordt zo de ontstekingsreactie in stand gehouden, zelfs als Candida zelf niet aanwezig is.

Naast Candida en allergenen kunnen ook andere factoren bijdragen aan het optreden van een verstoorde slijmvliesbarrière. De belangrijkste hiervan zijn verstoring van de darmflora, ontsteking van de darmwand door de ziekte van Crohn, stress, gebruik van geneesmiddelen en tekort aan vitamine B12.

Uitgebreide informatie over Vitamine B12 vindt u op http://www.vitamine-b12-tekort.nl