Skip to Content

Homocysteine veroorzaker bij hart- en vaatziekten?

Hart- en vaatziekten, homocysteine, B12, Foliumzuur

Twee gerenommeerde onderzoekers blijven het onderzoek naar foliumzuur bij hart- en vaatziekten (hvz) ondersteunen, ondanks de tegenvallende resultaten van recente studies. Foliumzuur verlaagt de homocysteïnewaarde in het bloed, dat een risicofactor is voor hvz.

Vele onderzoekers namen die homocysteïnetheorie zeker ernstig. Door suppletie van foliumzuur hoopten onderzoekers het risico op hvz te verlagen. Een aantal klinische studies (RCT's) zijn ondertussen achter de rug, maar die gaven geen gunstig effect. Een studie toonde zelfs een stijging van het aantal cardiovasculaire voorvallen. Sindsdien heeft de medische wereld het geloof in B-vitaminen en homocysteïne verloren.

David Spence (University of Western Ontario) en Meir Stampfer (Harvard School of Public Health) geven de moed nog niet op. Ze analyseerden de gegevens van bovenvermelde RCT's opnieuw en stelden vast dat B-vitaminen mogelijk wel doeltreffend zijn in bepaalde subgroepen. Zo is er wel een gunstig effect zichtbaar in de VISP-trial (2004) wanneer patiënten met nierproblemen en die een vitamine B12-tekort hadden, uit de resultaten weerhouden werden. Daaruit ontstond het vermoeden dat vitamine B12 een sleutelnutriënt is. In de HOPE 2 trial, de enige studie die ook voor voldoende vitamine B12 bij de oudere patiënten zorgde, was er wel een gunstig effect (verlaging risico op beroerte.)

Mogelijk speelt dus vitamine B12 een sleutelrol in de preventie van hvz, maar meetmethoden van B12 in het bloed moeten dan onder de loep genomen worden. Meting van B12 in het serum is onvoldoende; meting van methylmalonzuur zou een veel juister beeld geven van de B12-status.

Voor nierpatiënten is methylcobalamine de aangeraden supplementvorm van vitamine B12.

Het vermoeden van een verhoogd risico op hvz door toedoen van homocysteïne bestaat al sinds de jaren zeventig. Het onderzoek heeft lang in de schaduw van cholesterol gestaan, hoewel dit niet altijd te rechtvaardigen was. Uit bevolkingsstudies lijkt homocysteïne een vrij consistente risicofactor, niet alleen voor hvz, maar ook voor dementie, depressie en mogelijk andere aandoeningen.

Bron: Arts&Apotheker