Skip to Content

Stilte meditatie

bewustzijn

Stil staan bij wat je werkelijk beweegt

Iedere eerste zondag van de maand is er een stilte meditatie bij UMAI Centrum voor Bewust Zijn. Ze willen hiermee tegemoet komen aan de behoefte van veel mensen aan rust, bezinning, pas op de plaats maken en los van alle drukte en hectiek even lege tijd creëren.

Wat is een stilte meditatie?
Heel simpel: stil zijn gedurende een bepaalde tijd. Het is voor veel mensen lastig om rust en stilte te vinden in de huidige wereld die vol is van indrukken, geluiden, beelden enzovoort. Wij zijn van mening dat het belangrijk is om (weer) tijd vrij te maken voor stilte om zo meer ritme in onze levens aan te brengen die bij veel mensen te veel bestaan uit activiteit, doen, ondernemen, reageren en daarmee te weinig uit rust, stilte, reflecteren en gewaar zijn.
Een te eenzijdige gerichtheid op actie en activiteiten buiten ons heeft het risico dat we ons gestresst gaan voelen, dat we onverdraagzamer, ondoordachter en met minder respect met anderen omgaan dan zou kunnen. En uiteindelijk verliezen we contact met onze identiteit van binnenuit.
In alle culturen is het een eeuwenlang en goed gebruik om te reflecteren en bezinnen. In onze christelijke cultuur is van oudsher zondag de rustdag bedoeld voor dit bezinnen. Wij willen daar weer op aansluiten door eens per maand op zondagochtend een uur van stilte in te lassen.

Voor wie is een stilte meditatie?

Voor ieder die behoefte heeft aan rust en bezinning en reflectie in stilte. Voor ieder die al bekend is met mediteren en dit ondersteund door een groep verder wil verdiepen bijvoorbeeld mensen die mindfulness of andere vormen van aandachtsmeditaties beoefenen, cursisten van meditatiecursussen en ieder ander met interesse in meditatie. Voor ieder die een plek en mensen zoekt die ook bij willen dragen aan meer stilte.

Waarom een stilte meditatie?

Steeds meer leven we in een wereld van activiteit, prikkels, geluiden, indrukken, naar buiten gericht, reagerend en in actie. In onze visie is het belangrijk om zorg te dragen voor balans. Tussen actief zijn en bezinning, expressie en reflectie, geluid en stilte etc. Voor de reflectieve en bezinnende kant is steeds minder ruimte in de dagelijkse hectiek. In stilte zijn helpt om even weer met beide benen op de grond te komen.
(Te)veel naar buiten gericht zijn kan leiden tot onverdraagzaamheid, impulsiviteit, overactiviteit, ongeconcentreerdheid, gedeprimeerde gevoelens, gevoelens van niet vervuld zijn en afgeslotenheid. Regelmatig letterlijk stilstaan helpt de balans te herstellen zodat we open kunnen blijven staan voor de wereld en in verbinding met de mensen om ons heen.
Waarom stil zijn in een groep?
Mediteren in een groep werkt ondersteunend en stimulerend. Het effect van de meditatie is krachtiger als je gezamenlijk mediteert. Er is onderzoek gedaan naar gezamenlijke meditatie en het blijkt dat mensen die in een groep mediteren zich beter afstemmen op elkaar en op zichzelf.

Hoe werkt dat, een stilte meditatie:

Omdat de overgang van een druk leven met veel geluid en indrukken naar een uur lang stil zijn soms groot kan zijn wordt iedere stilte meditatie ingeleid en word je begeleid om stap voor stap meer naar binnen te gaan en de buitenwereld even te laten voor wat het is. Je krijgt een aantal tips in de voorbereiding om zoveel mogelijk te kunnen blijven focussen op zijn in stilte en je zo min mogelijk te laten hinderen door storende gedachten.
Na deze korte inleiding zijn we stil, totdat het eindsignaal, waarna je in een minuut of 10 jezelf voorbereid de dag te vervolgen.

Gratis
De stilte meditaties zijn gratis. Wie dat wil kan een bijdrage leveren aan het ‘meditatie- potje’ van UMAI dat ten goede komt aan een steeds wisselend goed doel.

Kijk voor meer informatie op www.umai.nl

Data en tijden:

Iedere eerste zondag van de maand (met ingang van 6 februari 2011)
Tijd: 08.45 – 09.45 uur.
Inloop (in stilte) vanaf 08.30 uur.

Om 09.45 uur is er voor wie dat wil een kopje koffie of thee.

Aanmelden:
Je hoeft je niet aan te melden, zorg wel dat je op tijd bent, om 08.45 uur gaat de deur dicht en kun je niet meer naar binnen.