Skip to Content

Varkens in nood

College van Beroep bevestigd uitspraak RCC; Vlees.nl is misleidend en zet consument op verkeerde been

Amsterdam, 4 juli 2011 – Het College van Beroep van de Stichting Reclame Code heeft in hoger beroep wederom geconcludeerd dat de website vlees.nl wel degelijk reclame is en dat tientallen uitingen misleidend zijn en de consument trachten op het verkeerde been te zetten.

Het vonnis in hoger beroep bevestigt een eerdere uitspraak van de RCC. Nu de website op zoveel punten misleidend is, eisen stichtingen Dier&Recht en Varkens in Nood van Vlees.nl dat de misleidende en onjuiste informatie zo snel mogelijk verwijderd wordt. Wanneer dit niet snel gebeurt zullen de Stichtingen naar de rechter stappen.

De Reclame Code Commissie is van oordeel dat ‘de gemiddelde consument door de op genoemde punten onduidelijke en/of onvolledige informatie ertoe gebracht kan worden een besluit te nemen over de aankoop van varkensvlees dat hij anders niet had genomen’.

De Stichting Vlees.nl is al eerder op de vingers getikt vanwege misleidende informatie op de website lekkerfitmetvlees.nl.

Stichting Varkens in Nood
Tel: 020-6177757
www.varkensinnood.nl

www.twitter.com/varkensinnood