Skip to Content

Vermoeid door B12 tekort

Vitamine B12, vermoeidheid, polyneuropathie

Interview vitamine B12-deskundige

Internist Hajo Auwerda is gespecialiseerd in hematologie. In een interview met het Vitamine Informatie Bureau vertelde hij dat hij zich de laatste jaren heeft heeft verdiept in de behandeling van mensen met een vitamine B12-tekort. Hij gaf aan dat een groot probleem relatief eenvoudig op te lossen is.

Bij een patient met onverklaarbare vermoeidheidsklachten en polyneuropathie, dat is een zenuwaandoening bleek een lage vitamine B12-waarde te hebben zonder bloedarmoede. Op zoek naar de juiste behandeling met de juiste doseringen van B12 bleek geen sprake te zijn van mogelijke overdoseringen. "Er ging een wereld voor me open tijdens het lezen van alle mogelijke literatuur over vitamine B12. Na suppletie met hoge en frequente B12 knapte de patient zienderogen op".
Vitamine B12-tekort kan allerlei vage klachten* kan geven. Erge vermoeidheid, maar ook psychische problemen.’

Is het goed wanneer er dan vaker gekeken wordt naar de vitamine B12-waarde in het bloed?

‘Dat kan, maar ook dat zegt niet alles. De normaalwaarde verschilt aanzienlijk per laboratorium en is bovendien heel breed, tussen de 150-700 pmol/l. Bovendien is de normaalwaarde opgesteld voor gezonde mensen. Iemand met een waarde van bijvoorbeeld 180 pmol/l die wel klachten heeft, kan wel baat hebben bij suppletie. Ik vind dat je allereerst het klachtenpatroon goed in de gaten moet houden, ook tijdens de behandeling, en als het kan ook het verloop van de vitamine B12-waarde in het bloed.’
Wat maakt uw behandeling uniek?

‘Als internist kan ik uitsluiten of er niks anders medisch aan de hand is, door het verrichten van goed onderzoek. Ik geef vervolgens, als ik van de wenselijkheid overtuigd ben, frequent hooggedoseerde injecties, vaak twee keer per week gedurende acht weken waarna ik de dosering langzaam afbouw tot uiteindelijk 1 keer per maand. Dit is anders dan de landelijke huisartsenrichtlijn maar mijn ervaring is dat die tekort schiet. De crux is: je moet niet stoppen wanneer de bloedwaarde goed is. Je moet kijken naar de klachten. Soms kunnen waardes weer op peil zijn, maar voelen mensen toch na een paar weken de klachten terugkomen. Dan moet je de frequentie zeker niet afbouwen. Je kunt niet teveel vitamine B12 geven namelijk.’

‘Een kwart van de 65-plussers hebben door een verminderde opname een verlaagd vitamine B12-gehalte of echt een tekort. Maar kijkend naar de gehele Nederlandse populatie? Ik schat dat 10% een verlaagd vitamine B12-gehalte heeft of echt een tekort.’
‘Mensen die gebruik maken van bepaalde medicatie, zoals metformine of maagzuurremmers hebben eerder een tekort en daarnaast ouderen en zwangeren. Ook zie je het veel bij mensen met een te langzaam werkende schildklier. Maar een groot deel van de mensen die bij mij komen zijn jongere vrouwen. Ik kan niet goed verklaren waarom zij nu een tekort hebben opgelopen omdat de huidige resorptietesten tekort schieten en in mijn optiek daar toch het probleem zit.’

Wees niet bang voor hoge doseringen van vitamine B12. Zelfs wanneer de bloedwaarde laag-normaal is zonder dat er een bloedarmoede bij zit. Vaak zie je ook dat de klachten eerst verergeren tijdens de behandeling. Je moet dan niet stoppen maar gewoon doorgaan. Geef het de tijd en je zult zien dat je een hele grote groep klachtenvrij kunt maken.Een tweede boodschap is dat symptomatisch B12-tekort veel vaker voorkomt dan dat wij denken.’

Veelvoorkomende klachten van vitamine B12-tekort:
- Algehele zwakheid of vermoeidheid
- Spierzwakte of -klachten
- Gewrichtsklachten
- Tintelende of gevoelloze handen/ voeten
- Zenuwpijn
- Verwardheid
- Problemen met het geheugen en concentratie

Bron: Vitamine Informatie Bureau

Voor een goed advies en vergelijking van producten kijk op:
http://www.b12shop.nl/content/24-b12-producten-vergelijk